تبلیغات
کمیسیون ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی - روش تدریس کارایی تیم

روش تدریس کارایی تیم

تاریخ:یکشنبه 6 آذر 1390-05:58 ب.ظ


معرفی الگوی تدریس روش مذکور گروه های دانش آموزی رابه صورت تیم ، شماره و اسم معرفی می کند . چرا که این روش در بین تیم ها یک نوع سیستم مدیریتی منظم و سازمان یافته در کلاس درس ایجاد می کند که نه تنهاباعث بالا بردن همکاری های متقابل (mutual intraction) در فراگیران می شود ، بلکه از بروز شلوغی و بی نظمی(agressiveness) ، که بیشتر درکلاسها مواجه می شویم ، جلوگیری می کند . 

 معرفی الگوی تدریس روش مذکور گروه های دانش آموزی رابه صورت تیم ، شماره و اسم معرفی می کند . چرا که این روش در بین تیم ها یک نوع سیستم مدیریتی منظم و سازمان یافته در کلاس درس ایجاد می کند که نه تنهاباعث بالا بردن همکاری های متقابل (mutual intraction) در فراگیران می شود ، بلکه از بروز شلوغی و بی نظمی(agressiveness) ، که بیشتر درکلاسها مواجه می شویم ، جلوگیری می کند . تاثیر  دیگر این روش شناسایی و دسترسی سریع معلم به اعضای تیم  می باشد. آموزش تیمی فرایندی است که از طریق آن می توان فعالیت های تیمی را که مستلزم کار جمعی و گروهی است به حداکثر رساند. آنچه که در این روش حائز اهمیت است اینکه : 1. پیشرفت تحصیلی 2. تفکرنقادانه 3. نگرش های مثبت 4. تعامل گروهی 5. مهارت اجتماعی 6. خود باوری 7. احترام متقابل 8. مسئولیت پذیری 9. همبستگی درونی 10. نقد کار تیمی و ... .

عناصری که در تشکیل تیم ها موثرند:

1. ساخت تیم : تشکیل گروه ها برای بار اول ممکن است معلم اجازه دهد تا دانش آموزان خود گروه ها را تشکیل دهند. در تشکیل تیم ها سعی می شود از گروه های نا همجنس ( به لحاظ فیزیکی – علمی – سنی  ) استفاده گردد. از راههای تشکیل تیم ها بصورت ناهمجنس روش های زیر پیشنهاد می شوند. 1. نظر خواهی از خود دانش آموزان  2. از طریق اخذ آزمون های متعدد. 3. انتخاب دلخواه .

تشکیل تیم ها از طریق آزمون یکی از مناسبترین روش ها به حساب می آید بدین صورت که بعد از ارزیابی متعدد میانگین نمرات به دست آمده را رتبه بندی کرده و برای یک گروه چهار نفری یک نفر از  بالاترین نمره ، یکی از پایین ترین نمره و دو نفر از میانه ی نمرات بالا و پایین انتخاب می شوند واین کار تا تشکیل کامل تیم ها ادامه می یابد . به نمونه ی زیر توجه کنید.

تشکیل پنج گروه چهار نفری ناهمجنس

گروه پنجم

گروه چهارم

گروه سوم

گروه دوم

گروه اول

5

4

3

2

1

6

7

8

9

10

15

14

13

12

11

16

17

18

19

20

 

2. کا ر تیمی : دانش آموزان بصورت گروه انجام وظیفه می نمایند در این روش آنها در مورد حل مسأله باهم بحث و تبادل نظر می نمایند معلم نقش سازنده ی ابزار یادگیری را بر عهده دارد و به روش بارش مغزی و جمع آوری اطلاعات مطالب جدید را به سمع و نظر دانش آموزان می رساند دانش آموزان مطالبی که به آنها محول گردیده است مفهوم سازی نموده و به پردازش اطلاعات می پردازند.مشخصاْ ارزش واقعی یک گروه تقسیم کار بین اعضای تیم می باشد با همکاری و همیاری بیشتر موجب پیشرفت تحصیلی      می شوند.  

3. هنجار های تیم : معلمان می بایستی با بردباری و سعه ی صدر  اقدام به معرفی یادگیری از طریق همیاری به دانش آموزان، نمایند. تنها مرتب کردن صندلی ها کافی نیست بلکه " فرهنگ" سازی کار تیمی در کلاس از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد تا دانش آموزان نسبت به کنترل کلاس ، علاقه مندی به کار تیمی، رعایت نظم و انضباط و مسئولیت پذیری فردی در محیط آموزش را کاملا بپذیرند.از دیگر هنجارهای تیمی در این مرحله آن است که دانش آموزان بیاموزند که چطوربه یکدیگر آموزش دهند. دانش آموزان زرنگ با تدریس به همسالان شان یادگیری شان تقویت می شود و دانش آموزان متوسط و ضعیف از افزایش توجهات فرد به فرد سود برده و موجب پیشرفت تحصیلی شان می گردند.

4. مهارت های تیمی: دانش آموزان می بایستی قبل از آغاز فعالیت های تیمی در زمینه ی  تشکیل فضای کلاس درس، جای گیری در تیم، نحوه ی عکس العمل به سیگنال های معلم برای جلب توجه بهتر، آموزش های لازم را ببینند.

همچنین برای دانش آموزان خیلی مهم است که آموزش های صریح و واضح و نیزفعالیت منظم در مهارت های بین شخصی را که مستلزم این روش می باشد، سپری کنند. از جمله ی این آموزش ها عبارت اند از:

1. کار تیمی

2. حمایت و قبول تفاوت ها

3. گوش دادن متفکرانه و فعال

4. بازخورد مثبت

5. توافق جمعی

6. آموزش دیگران (همسالان)

5. نقش ها و اهداف تیم : آموزش های صریح و آشکار، اهدف، و زمان کاری مناسب برای فعالیت های گروهی در فعالیت های یادگیری تیمی زبان بسبار مناسب و موفقیت آمیز می باشد. مهمتر از همه آن است که هر یک از اعضای تیم دارای نقش مشخص در تیم می باشند، از جمه ی این نقش ها می توان به ثبات، گزارشگر، نظاره گر،مشاهده کننده، تسهیل کننده، و ... .اشاره کرد. نقش ها باید مداوم عوض شوند، تا اینکه اعضای تیم ها فرصتی برای انجام وظیفه با نقش های جدید را بدست آورده،و خودشان را با وظایف گروه سازگار نمایند.   

شماره گذاری تیم ها و چینش صندلی ها

شماره گذاری اعضای تیم زمان ارزیابی دانش آموزان را به حداقل می رساندو به معلم کمک می کند در طرح سؤال توجه همه ی اعضا را به سؤال مورد نظر جلب نماید. و توصیه می گردد در شماره گذاری دانش آموزان، اولین شماره صرفاْ به کاپیتان های تیم تعلق نگیرد . در زمینه ی چینش صندلی ها نمونه ی زیر بیشتر پیشنهاد شده است. در این روش


 دانش آموزان به راحتی با یکدیگر کار کنند و نیز معلم بدون هیچگونه مزاحمتی در بحث گروهها شرکت نماید در این میان بهتر است کاپیتان تیم در وسط اعضا نشسته تا به همه دید مساوی داشته باشد

فارسی اول راهنمایی « درس چهارم ، دانش » براساس کارایی تیمی

 همکاران ارجمند ضمن حضور گرم و صمیمی در کلاس و در صورت امکان  با آوردن یک جلد نهج البلاغه برای ایجاد انگیزه و مقدمه چینی برای درس تازه ، ذهن و حضور دانش آموزان را درگیر و آماده می نمایند.

 گام اول :  آماده سازی گروه ها ومطالب درسی   

با آماده کردن گروه ها و چینش آنها در گروه های چهار یا پنج نفری و تعیین نقش های افراد به ترتیب : کاپیتان ،جانشین ، منشی ، گزارشگر ، ناظم  .وضمن آنکه همه ی ما اهداف کلی یک موضوع درسی را متوجه هستیم، باید قبل از تدریس نیاز های اساسی این درس را خوب مطالعه کرده ، همراه با طرح درس ،دانش آموزان را فقط با رهبری و مدیریت ، طبق مدل،هدایت کنیم تا خود از مطالب جزئی به مطالب کلی دست یابند و لحظه ها و مطالب را خودشان کشف کنند ولذت برند.

                                                     از جز

Specific (Examle )

 

General (Rules)                                    به کل

 گام دوم : مطالعه ی فردی وگروهی دانش آموزان

معلم به گروه ها فرصت (ده الی پانزده دقیقه ای ) می دهد تا با صامت خوانی ابتدا درس را به صورت فردی مرور کرده، سپس به صورت گروهی  لغت ها و جمله های درس را در فرصت داده شده ،مرور ودرمورد آنها به همدیگر تدریس نموده و بحث کنندوسپس هم زمان با پرسش یک سوال شفاهی از اعضا برحسب شماره، جهت اطمینان از حضور فعالشان در گروه ،آنان رادرگیر درس نموده و برای مرحله ی بعدی آماده می کند.

گام سوم:   ارزشیابی فردی (دست یابی به مفاهیم کلی)

در این قسمت معلم با توجه به بررسی جزئیات در مراحل گذشته و آماده سازی دانش آموزان با دادن فرصت مناسب حداقل ده دقیقه از گروه ها می خواهد ابتدا به صورت فردی به آزمون  پاسخ دهند.

در این مرحله معلم می تواند با گرفتن آزمون هایی کوتاه و چهارگزینه ای و  بلی خیر  سطح آموزش گروه ها را ارزیابی کند واین آزمون ابتدا به صورت فردی انجام می گیرد 

گام چهارم:   ارزشیابی گروهی

بعد از جمع آوری آزمون ها معلم با دادن یک مورد از همان ورقه های آزمون، این بار به صورت گروهی  ارزشیابی می کند و  سپس دانش آموزان باگرفتن کلید و پاسخ نامه از معلم  ابتدا ورقه های فردی و سپس ورقه های  گروه خود را اصلاح می کنند و با توجه به فرمول داده شده، بازخورد و نتیجه ی کار گروه ها به خودشان منعکس می گردد و معلم می تواند  نمره های فردی و گروهی را جداگانه در دفترنمره ثبت نماید .

گام پنجم : نقد کار تیمی

در این مرحله کارتیمی و موفقیت و عدم موفقیت های گروه به نقد کشیده می شود.تا دانش آموزان به تاثیر روند گروهی بیشتر آگاهی کسب کنند.

گام ششم:     محاسبه ی نمرات فردی و تیمی

طبق فرمول زیر می توان  نمره ی کار گروه ها و درصد موفقیت و پیشرفت آن ها را نشان داد که معلم می تواند با یاد دادن این فرمول به شاگردان این کار را در جلسات بعدی به دانش آموزان بسپارد و البته می تواند از راه های ساده ی دیگر هم برای این کار استفاده کرده ،کارآنها را تشویق  وبه چالش کشاند.

                                      نمره گذاری تیمی و موثر بودن آن

×      پایین ترین نمره؟

×      بالاترین نمره؟    

                  D : میانگین نمره تیمی:

E=A-D

G=F-D

H=E/G×100

×      A: نمره تیم:

×      H: موثر بوودن کارایی تیم:

×      E: میزان بر و باخت:

×      G: پیشرفت ممکن

×      F: نمره کار آزمون

گام هفتم:  گزارش کارگروهی برای جلسه ی بعد

گروه های برتر که توانسته اند درصد موفقیت خود را بالاتر ببرند به عنوان  گزارش کار دلایل موفقیت خود را وهمچنین گروه های ضعیف نیز دلایل ضعف و عدم موفقیت  خود را درتابلو اعلانات نصب می کنند ومعلم برای جلسه ی آینده   تکلیف گروهی و فردی دانش آموزان را مشخص می نماید. 

آزمون

1- طبق فرموده ی امام علی (ع) دل ها همچون ظرف هاست.                                         بلی               خیر

2- مال با هزینه کردن بیشتر می شود ودانش با پراکنده شدن .                                     بلی               خیر

3- طبق فرمایش امام :هیچ کس شرم نکند  از آن که چیزی را نمی داند بیاموزد.               بلی               خیر

4- کمیل  و جابر پسر عبدا... انصاری از اصحاب امام نیستند.                                               بلی               خیر

5- اگر د انشمند دانش خود را تباه سازد نادان به آموختن می پردازد.                           بلی               خیر

6-اگر توانگر دربخشش خود بخل ورزد ، درویش ، آخرتش را به دنیا دربازد.                     بلی               خیر

7- معنی  گنجوران  ثروتمندان و مال اندوزان است.                                                         بلی               خیر

8-  دانش  به از مال است  چون دانش پاسبان انسان و انسان نگهبان مال است   .         بلی               خیر

9- دانش فرمان بردار است و مال فرمان گذار                                                                  بلی                خیر

10-  دانشمندان  چندان که روزگار پاید پاینده اند.                                                            بلی                خیر
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
dabs
پنجشنبه 3 اسفند 1396 06:52 ب.ظ
آها، گفتگو خوب خود را در مورد این مقاله در اینجا در این صفحه، من
همه این را خوانده اند، بنابراین در این زمان من نیز در این مکان اظهار نظر می کنم.
Nintendo Switch Giveaway
جمعه 24 آذر 1396 05:36 ب.ظ
من بلافاصله فید RSS خودم را می گیرم چون نمی توانم در پیدا کردن پست الکترونیک لینک اشتراکی یا سرویس خبرنامه ام را امتحان کنم.
آیا شما دارید؟ لطفا اجازه بدهید به من بفهمم که بتوانم اشتراک کنم

با تشکر.
Free Nintendo
سه شنبه 7 آذر 1396 08:44 ب.ظ
من دقیقا مطمئن نیستم که چرا این وبلاگ برای من بسیار کند است.
آیا هر کس دیگری دارای این مشکل است یا آن است
مشکل در پایان من؟ بعدا بررسی خواهم کرد و ببینید
اگر مشکل هنوز وجود داشته باشد
ask a psychic
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:34 ب.ظ
برای دریافت جدیدترین اطلاعات شما باید از وب سایت و وب سایت من بازدید کنید
این وب سایت را به عنوان بهترین وب سایت برای جدیدترین به روز رسانی ها یافت.
clash royale cheats
دوشنبه 8 آبان 1396 10:10 ب.ظ
چه خبر است، فقط می خواستم بگویم، من این پست وبلاگ را دوست داشتم.
مفید بود در حال ارسال پست!
std testing centers
دوشنبه 8 آبان 1396 01:00 ب.ظ
پست بسیار خوبی است من فقط بر وبلاگ شما تکان دادم و آرزو کردم
می گویم که واقعا از مطالب وبلاگ شما گشت و گذار لذت بردم.

در هر صورت من به فید RSS شما و
امیدوارم دوباره به زودی بنویسید
real psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 12:59 ب.ظ
مقاله بسیار خوب، فقط آنچه که من نیاز دارم.
real psychic
شنبه 15 مهر 1396 05:11 ب.ظ
من به طور جدی وبلاگ شما را دوست دارم.. رنگ های عالی و تم.
آیا خودتان این سایت را توسعه دادید؟ لطفا به من پاسخ دهید
تلاش برای ایجاد وب سایت خود من و دوست دارم یاد بگیرند که در آن شما از این یا از چه موضوع است
نامیده می شود. به سلامتی!
Why is my Achilles tendon burning?
سه شنبه 28 شهریور 1396 04:28 ق.ظ
Thanks for some other informative website. The place else
may I get that kind of information written in such an ideal method?
I have a mission that I'm simply now operating on, and I have been at the look out for such information.
maddivolere.hatenablog.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 05:44 ب.ظ
You can definitely see your skills in the article you write.

The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say
how they believe. At all times go after your heart.
leathapopadiuk.weebly.com
شنبه 14 مرداد 1396 05:59 ب.ظ
Thanks for finally talking about >کمیسیون ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی - روش تدریس کارایی تیم <Liked it!
Jermaine
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:13 ب.ظ
Howdy! This blog post could not be written much better!
Looking through this post reminds me of my previous roommate!

He constantly kept preaching about this. I'll forward this
information to him. Pretty sure he's going to have a great read.
Many thanks for sharing!
Branden
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:55 ق.ظ
I couldn't refrain from commenting. Perfectly written!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر