تبلیغات
کمیسیون ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی - نایست حتی اگر

به نام  خدا

نایست !حتی اگر....

سال ها پیش در کلبه ی محقری دور ازشهر،دختری دریک خانواده ی فقیر به دنیا آمد،به علت تولد زودترازموعد،نوزاد ضعیف بود.

وقتی 4ساله شد ذات الریه ومخملک را باهم گرفت واین 2بیماری خطرناک پای چپ اوراازکار انداخت و فلج کرد واومجبور شد با بست های آهنی حرکت کند .....

اما مادرش به او دلگرمی می داد: باوجود مشکلی که در پایت داری هرکاری با زندگیت بخواهی ،می توانی انجام دهی ،تنها چیزی که نیاز داری ،مداومت ،جرات و یک روح سرسخت است.

اودر 9سالگی بست های آهنی رابا تمرین و مداومت کنارگذاشت و توانست به طور طبیعی راه برود.

برخلاف آن چه دکترها می گفتند 4 سال طول کشید تاقدم های منظم وبلندی برداشت واین درحد یک معجزه بود.

در13سالگی دریک مسابقه ی دوشرکت کرد ونفرآخر شد ودرتمام مسابقات دودبیرستان اوآخرین نفر بود واین بدان معناست که انسان قادر به هرکاری است.

همه به او اصرار می کردند که این کار راکنار بگذارد،اما او هنوزبه جمله ی مادرش اعتقاد داشت.

پس ازاتمام دوره ی دبیرستان ،درمسابقه ی دو محلی توانست در بین نفرات میانی قرار گیرد وبا یک مربی آشنا شد.

6سال تمرینات مداوم وشبانه روزی سبب شد تا پس ازپیروزی درمسابقات دو محلی وکشوری درسال 1960به مسابقات المپیک راه یابد.

اواولین زنی بود که توانست دریک دوره المپیک 3 مدال طلا کسب کند.

ویلما کسی که همه گفته بودند هیچ وقت نمی تواند دوباره راه برود ،اولین زن با بیشترین مدال در بازی های المپیک گردید!

آیا شما تابه حال درزندگی خود با این تصور که نمی توانید کاری انجام دهید یا برای کاری ساخته نشده اید مواجه شده اید؟این تصور 100% توجیهی برای تنبلی واقدام نکردن شما است.

ژان پل سارتر می گوید:"اگر یک افلیج قهرمان دو نشود مقصر خود اوست "واین بدان معناست که انسان قادر است هر کاری را انجام دهد.

این یک واقعیت است که تنها غیرممکن ،غیر ممکن است .شما به هر چیزی که بخواهید می توانید برسید واین کاملا به خواست و اراده ی شما بر می گردد.

می خواهم یک لحظه به همه ی افکارتان توقف بدهید....وفقط به این موضوع فکر کنید :"توانایی انسان نامحدود است."

فقط کافی است با تمام توان وقوای درونی تلاش کنید. بسیاری از ما فکر می کنیم آن چه باعث موفقیت می شود داشتن استعدادها و توانایی های ویژه است و حتی داشتن اراده رایک توانایی بالقوه می دانیم ،غافل از این که هیچ توانایی بالقوه ای وجود ندارد....

تنها یک راه برای رسیدن به قله های آرزویتان وجود دارد:تلاش با تمام توان.

تارسیدن به هدف ،ایستادن ممنوع.

پروازتان بلند ومداوم

باغستان آبان 88